Spelregels Boccia

Spelregels / Handleiding V2017-02

In Nederland spelen we volgens de internationale regels van BISFed per maart 2017. Tot deze datum werd gespeeld volgens de regels van CPISRA. Dit is voluit de  Cerebral Palsy – International Sports and Recreational Association. De overkoepelende organisatie heet nu BISFed, afkorting voor Boccia International Sports Federation.

Handleiding

Het ONK boccia en de nationale competitie worden volgens de regels vermeld in de laatst gewijzigde handleiding van V2017-02 gespeeld. Je kunt de tekst van deze handleiding downloaden Handleiding , zodat je deze ook kunt printen. De nieuwe klasse BC5 BISFed (internationale wedstrijden, geen deelname aan Paralympische Spelen) is niet in deze in het Nederlands vertaalde handleiding opgenomen.

Spelregels

Boccia kan gespeeld worden door twee individuen, 1 tegen 1 of in teamverband 2 tegen 2 (In de BC3 klasse met een goot, in de BC4 zonder goot),  of 3 tegen 3. Door middel van een toss wordt bepaald wie er als eerste de witte bal mag spelen en in welk vak je moet staan.

De witte bal wordt in het veld geworpen en dezelfde speler probeert zijn gekleurde bal zo dicht mogelijk bij de witte bal te spelen. Daarna is de tegenpartij aan de beurt. Hierna moet de partij gooien die het verste van de witte bal vandaan ligt. Deze partij moet net zolang gooien tot het lukt één van zijn ballen dichter bij de witte bal te spelen dan de tegenpartij enz.

Indien de witte bal tijdens het spel uit het veld wordt gekaatst, wordt de witte bal teruggelegd op een aangegeven centrale plaats in het veld (op het kruis) en daarna gaat het spel verder met de partij die op dat moment het verst van de witte bal vandaan ligt. Ballen die de zijlijn raken of erbuiten liggen zijn uit en worden in een mand aan het einde van het veld gelegd.

Puntentelling

De puntentelling is simpel. Elke bal die dichter bij de witte bal ligt dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenpartij levert één punt op. Ligt een bal van de tegenpartij op gelijke afstand, dan worden ze tegen elkaar opgeheven.

Individuele wedstrijden worden gespeeld in 4 ronden (elke speler speelt om de beurt, dus twee keer, de witte bal).

Teamwedstrijden hebben 6 ronden, bij paren (spelers met goot) is dit 4 ronden (elke speler speelt één keer de witte bal).

Per partij worden de punten van alle ronden bij elkaar opgeteld en de partij met de hoogste score is de winnaar van het spel.

Wat is er nodig?

  • De ideale ruimte om boccia te spelen is een harde, egale vloer. Een officieel bocciaveld is 12,5 x 6 meter. Bij recreatieve wedstrijden en trainingen kan de breedte en diepte worden aangepast aan de groep of aan de individuele wensen.
  • Het spel wordt gespeeld met 13 kneedbare met leder overtrokken ballen: 6 rode, 6 blauwe en één witte bal. Ze wegen ongeveer 275 gram en hebben een omtrek van ca. 270 millimeter.
  • Voordat men boccia gaat spelen, moet een speler ontdekken wat de beste methode is om de bal te werpen; met de hand (boven- of onderhands), met de voet of met een hulpstuk (een goot).

Wat is boccia?

De sport boccia heeft zijn bestaan te danken aan de ontdekking van stenen ballen. Deze stenen ballen werden voor het eerst in een graf van een farao ontdekt, dat dateerde van ongeveer 6.000 tot 7.000 voor Christus. Deze ballen hebben toen een ontwikkeling meegemaakt waaruit nauw aan elkaar verwante mikspelen zijn ontstaan zoals jeu de boules en boccia. In het laatste decennium heeft boccia zich ontwikkeld tot een sport voor mensen met een handicap, en zelfs voor mensen met een zware lichamelijke handicap. In 1989 werd boccia in Nederland geïntroduceerd.


Boccia (spreek uit: ‘botsja’) is een vorm van mikspelen; het is een sport die gespeeld kan worden door mensen met een (ernstige) beperking. Door middel van een toss wordt bepaald wie als eerste de witte bal mag spelen en in welk vak je moet staan. De witte bal wordt in het veld geworpen of gerold en dezelfde speler probeert zijn gekleurde bal zo dicht mogelijk bij de witte bal te spelen. Daarna is de tegenpartij aan de beurt. Hierna moet de partij gooien die het verste van de witte bal vandaan ligt. Deze partij moet net zolang gooien tot het lukt één van zijn ballen dichter bij de witte bal te spelen dan de tegenpartij etc. Het spel wordt doorgespeeld tot alle gekleurde ballen, dus 6 van elke partij, zijn gespeeld. Dit is een complete ronde, waarna de score kan worden opgenomen.

Boccia is speciaal bedoeld voor mensen met een erg zware beperking. Boccia wordt met name gespeeld door mensen met een cerebrale parese (hersenaandoening met onder andere spasme) en sporters die vanwege hun lichamelijke beperking nauwelijks een andere sport kunnen beoefenen (‘Les Autres’).

Voordat men Boccia gaat spelen, moet een speler ontdekken wat de beste manier is om de bal te werpen of te rollen. Dit kan zijn met de hand (boven- of onderhands) of met de voet of, indien iemand niet in staat is de bal vast te houden of met de voeten te spelen, met een goot of hulpstuk. Een assistent beweegt de goot op instructies van de speler.

Bij recreatieve wedstrijden en trainingen kunnen de breedte en de diepte van het speelveld worden aangepast aan de groep of aan individuele wensen.
Boccia kan zowel recreatief als in wedstrijdverband worden gespeeld. Wedstrijden speel je 1 tegen 1 (Individueel), 2 tegen 2 (Pairs) of in teamverband (3 tegen 3) . Internationaal vinden er officiële kampioenschappen plaats zoals Wereld- en Europese kampioenschappen en sinds 1984 is Boccia ook een Paralympische sport. Het spreekt voor zich dat het een ideaal voor de spelers en een uitdaging is om als Nederlandse delegatie aan de Paralympics deel te nemen.